JOAQUIM DEL PINO i HOMEDES

TORTOSA, 1959

  • Funcionari del Cos General Administratiu de l’Administració de l’Estat
  • Estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola i de Dret
  • Regidor de l’Ajuntament de Tortosa
  • Directiu de la Federació Catalana de Futbol
  • Membre de diferents entitats de caràcter social, cultural i esportiu de Tortosa