JUNTS FEM DE TORTOSA UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA REFERENT

Recuperarem el Balneari d’En Porcar i el potenciarem com un nou actiu turístic amb la construcció del Centre de les Tres Cultures que ens obrirà la porta al call jueu.

Continuarem atraient esdeveniments esportius nacionals i internacionals que aportin turisme a la ciutat, com farem al juliol amb els CSIT World Sports Games.

Promourem el turisme esportiu familiar potenciant les rutes de la Via Verda i impulsant la continuació del tram actual fins al Delta de l’Ebre.

Continuarem apostant pel festival internacional de cinema turístic Terres Catalunya.

Consolidarem la fortificació de Tenasses i impulsarem la interpretació d’aquest recinte emmurallat.

Farem un nou tram del Passeig de les Fortificacions, accedint-hi des de la plaça Mossèn Sol, passant pel Fortí de Bonet fins al portal de Tarragona.

Crearem el programa de formació i acreditació per a empreses turístiques.

Millorarem l’oferta de programació i qualitat de la Festa del Renaixement, estenent-la als nous espais generats als barris del centre històric.

Impulsarem activitats culturals i artístiques als diferents centres d’interpretació del municipi.

Prepararem una edició especial al 2020 per celebrar els 25 anys de la Festa del Renaixement incidint en la seua projecció internacional.

Continuarem treballant per la promoció turística de la ciutat per atreure turistes de nous mercats consolidats i emergents.

Fomentarem la celebració de congressos i simposis al municipi, amb l’ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell.