JUNTS FEM TORTOSA SOSTENIBLE I TECNOLÒGICA

Continuarem defensant un cabal ecològic suficient en el tram català del riu Ebre per garantir la supervivència del riu i el Delta de l’Ebre.

Fomentarem l’ús del transport públic, un cop abaratit el seu preu en més d’un 30%, a través de campanyes entre diversos col·lectius per tal de rebaixar les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera provocats pels vehicles particulars.

Farem un pla d’eficiència energètica als edificis municipals per generar més qualitat del servei i més estalvi.

Promourem campanyes de conscienciació per fomentar el reciclatge al municipi a efectes d’assolir al llarg del mandat les taxes recomanades.

Elaborarem el Pla integral de Gestió Forestal per protegir, mantenir i posar en valor els nostres espais forestals.

Implantarem nous punts d’aigua per a la lluita contra els focs forestals.

Continuarem treballant conjuntament amb les ADF per a la conservació dels nostres boscos.

Implementarem el subministrament d’aigua potable al barri de Sant Josep de la Muntanya, i construirem un nou dipòsit per millorar el subministrament a la zona alta del barri de la Simpàtica.

Promourem acords de custòdia del territori per a la recuperació d’espais naturals.

Ampliarem la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics.

Impulsarem la creació d’una línia de subvencions a l’eficiència energètica privada i a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques en edificis privats al municipi.

Continuarem invertint en eficiència energètica optant pel subministrament a través d’energies renovables als equipaments municipals.

Seguirem treballant per reduir el consum d’aigua amb la tecnologia de telelectura dels contadors.

Crearem l’APP Tortosa que servirà per rebre notificacions sobre esdeveniments a la ciutat, fer tràmits en línia, comunicar incidències, consultar l’agenda cultural, entre moltes altres coses.

Modernitzarem el parc mòbil municipal apostant per vehicles elèctrics i sostenibles.

Instal·larem punts de recàrrega gratuïts per a dispositius mòbils.

Continuarem apostant per la millora de la qualitat de l’aigua a la ciutat amb la implantació d’un nou sistema de tractament i filtratge que elimina el gust de l’aigua, com el que s’ha instal·lat al dipòsit de Jesús.

Es continuarà renovant la xarxa d’abastament d’aigua potable per garantir el millor subministrament al municipi.

Continuarem renovant l’enllumenat públic fent-lo més eficient amb la utilització de tecnologia LED.

Hem fet 12,5 quilòmetres de carril bici urbà i continuarem ampliant la xarxa a tota la ciutat.