JUNTS FEM UNA CIUTAT PER A LES PERSONES

Continuarem col·laborant amb les entitats socials com Càritas, Creu Roja i Banc d’Aliments per garantir la distribució d’aliments a les persones que més ho necessiten, així com el servei de menjador social.

Continuarem fent una ciutat més accessible, millorant les voreres, els espais públics així com els equipaments municipals, redactant un nou pla d’accessibilitat.

Crearem nous aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda, i reforçarem les places disponibles amb motiu de grans esdeveniments a la ciutat.

Continuarem apostant pel projecte d’intervenció comunitària engegat durant els últims anys.

A través d’un dels programes on Tortosa és referent, com és el Sempre Acompanyats, continuarem vetllant per la gent gran fent especial atencióa la que viu sola.

Treballarem per continuar ampliant el nombre de places residencials i decentre de dia per a gent gran, fomentant la concertació de places públiques.

Impulsarem la creació del nou CAP de Jesús als terrenys annexos a l’hospital de la Santa Creu de Jesús.

Impulsarem la creació d’un Consell Municipal de Salut.

Potenciarem els serveis que ofereixen els dos centres hospitalaris municipals, com són l’Hospital de la Santa Creu i la Clínica Terres de l’Ebre, i especialment el servei de medicina esportiva.

Treballarem per ampliar la formació en l’especialitat de geriatria incorporant la formació en infermeria en aquest àmbit, per complementar la que ja s’imparteix en medicina geriàtrica a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús.

Impulsarem l’adhesió al projecte a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les persones grans promoguda per l’Organització Mundial de la Salut.

Durem a terme tallers específics per als cuidadors de gent gran.

Posarem a disposició del Departament de Justícia les instal·lacions necessàries per mantenir a Tortosa els serveis de l’Institut de Medicina Legal i les necròpsies.

Potenciarem el voluntariat a l’Hospital de la Santa Creu com el projecte Compartim amb sinergia amb altres entitats del territori.

Continuarem treballant des de la prevenció a través del servei de drogodependències (CASD), ubicat a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, i ampliant les conferències de prevenció i sobre toxicomanies als instituts.

Executarem les accions previstes al Pla de política de dones i al Pla municipal de polítiques LGTBIQ.