JUNTS FEM UNA TORTOSA MILLOR

Amb l’enderroc de l’antic Club de Rem i l’actuació en aquest espai, unirem l’avinguda Lleida amb el passeig de Ribera i actuarem i millorarem tota la façana fluvial.

Finalitzarem la implementació del nou contracte de recollida d’escombraries i neteja viària amb noves illes de contenidors, algunes soterrades, noves papereres i nous equipaments i serveis. A més, potenciarem la tasca de l’educadora ambiental per millorar la recollida selectiva.

Impulsarem nous aparcaments gratuïts en superfície, que se sumaran a les 1.000 places que hem creat en els últims anys.

Habilitarem nous aparcaments per a motocicletes i bicicletes a tota la ciutat, especialment al centre.

Renovarem el parc dels Països Catalans, a Sant Llàtzer, fent una nova zona infantil i esportiva i transformant-lo en un espai de trobada de tot el barri.

Vetllarem pel compliment de l’ordenança del bon ús de la via pública i de medi ambient, especialment pel que fa als excrements dels animals de companyia.

Contribuirem a renovar la imatge de l’entrada de la ciutat per la C-42 amb un programa d’arranjament de les façanes del Grup del Temple.

Renovarem la zona enjardinada i zona de jocs infantils del Grup del Temple.

Seguirem recuperant el Camí de Sirga a Ferreries, des del parc Lluís Companys fins a arribar al poble de Jesús.

Finalitzarem la rehabilitació de l’antiga església de Sant Francesc, al barri de Santa Clara.

Impulsarem un acord amb el Bisbat per dur a terme a una adequació de l’espai del Calvari, a Santa Clara.

Continuarem renovant els parcs infantils de la ciutat creant nous espais per a les famílies.

Actuarem al parc municipal Teodor Gonzàlez per millorar l’entorn del llac i potenciar-lo com espai botànic.

Crearem noves àrees d’esbarjo caní als diferents barris i pobles.

Incrementarem els recursos destinats a continuar millorant i renovant els camins i carrers del municipi.

Connectarem l’Escola de Ferreries amb un ascensor que permetrà salvar les barreres arquitectòniques existents al pas de la C-12.

Millorarem l’entorn urbà, amb la instal·lació de noves fonts i arbrat.