TORTOSA, 1942

  • Regidor de l’Ajuntament de Tortosa 2007-2011
  • Jubilat
  • Ha estat president i membre de la Junta de l’Associació de Veïns de la Simpàtica
  • Membre de diferents entitats socials i esportives de la ciutat