Amb l’hospital i la salut, compromisos clars i ferms

Aquesta setmana, el Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de Tortosa hem arribat a un acord que dona resposta a les necessitats de l’Hospital Verge de la Cinta, un acord que farà possible la millora de les actuals instal·lacions de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta, molt necessària en tractar-se d’un centre amb molts anys de funcionament que cal seguir modernitzant, que a la vegada també planteja una ampliació amb un nou edifici just al davant de l’actual, per tal de disposar de més serveis sanitaris per a la ciutadania.

Són actuacions que, a més, resolen l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn, mitjançant tres actuacions: la construcció d’un pàrquing subterrani a l’edifici de l’ampliació; un aparcament al fossat amb 425 places, que es construirà enguany; i la instal·lació de dos ascensors que faran que l’hospital passi a ser un hospital urbà, connectat amb el centre de la ciutat

Paral·lelament, el Departament també ha manifestat el compromís de treballar en la construcció d’un nou hospital a Tortosa, amb un calendari que situa l’inici dels treballs a partir del 2025. Aquesta era una demanda en la qual havia insistit repetidament: per a parlar d’un nou hospital calia que el Departament de Salut es comprometés a fer el nou hospital i que en demanés els terrenys a l’Ajuntament, un compromís que havia d’anar acompanyat d’una data i d’un calendari, com ha estat.

Una vegada coneguda aquesta voluntat, i en el moment que el Govern ens demani formalment els terrenys, des del consistori els posarem a disposició. Serà un tràmit ràpid, ja que des de fa mesos jo mateixa, com a alcaldessa, he estat treballant per poder disposar del solar que pogués complir amb les necessitats que requereix un nou hospital. Sempre havia dit que els terrenys no serien un problema, i que hi serien si hi havia la voluntat per part del Departament de Salut. I aquests terrenys hi són: estan situats al pla parcial Camí de Roquetes, al barri de Ferreries, adjacents a l’antiga nau de la Indo i molt propers a la C-12. La gestió per a aconseguir-los requeria un treball discret.

La concreció del projecte en relació amb l’hospital a la nostra ciutat no es tracta d’una qüestió menor, i calia aconseguir un compromís clar i ferm. Portem acumulats massa anuncis de futuribles nous hospitals, com el que al 2006 va fer la Generalitat quan el tripartit era al govern, però que no van passar de l’anunci i d’un cartell al davant d’un solar.

I portem també molts projectes d’ampliacions de les instal·lacions actuals, amb diversos consellers i conselleres de Salut. En tots els casos, projectes que no han anat acompanyats ni del finançament ni de l’execució esperada, i que han provocat la frustració del territori en veure que un tema tan important no passava de les paraules.

Ara, davant de la concreció que el Departament de Salut proposa per resoldre la qüestió, des de l’Ajuntament hi serem, al costat, per ajudar a fer-ho possible, de manera lleial com hem fet sempre, però també de forma exigent, per garantir que avança segons allò previst; i anunciant els projectes quan estan acordats, i no a cops de mocions de cara a la galeria que només busquen un rèdit polític.

Com a alcaldessa, sempre he reclamat que la decisió per part del Govern català fos clara. I així ho he exigit en les nombroses reunions dutes a terme durant les darreres setmanes i mesos amb la conselleria. Només així es pot avançar de manera creïble per aconseguir disposar dels equipaments de salut que Tortosa i les Terres de l’Ebre ens mereixem. I ho hem fet com sempre fem: treballant seriosament i amb rigor, com correspon a un tema tan important per a Tortosa i per a les Terres de l’Ebre com és la salut.