Dia Internacional de la Gent Gran

El dia 1 d’octubre va ser fixat com el dia Internacional de la Gent Gran per l’Assemblea General de Nacions Unides, a la Resolució 45/106 de 14 de desembre de 1990.

Aquesta data, des de llavors, any rere any, té com a objectiu donar visibilitat a la important aportació de les persones grans i conscienciar a la societat de l’estat en què es troben, els desafiaments i problemes a afrontar així com promoure accions, vetllar i respectar la seva dignitat i saviesa.

Creiem que la nostra gent gran són un actiu imprescindible a la nostra ciutat, ens aporten experiència, saviesa i molt sovint contribueixen al benestar de les famílies.

Amb aquesta direcció, en els darrers anys, des de l’Ajuntament de Tortosa, hem treballat per respondre les seves necessitats garantint els recursos públics per tenir una vida digna i de qualitat permetent-los desenvolupar els seus projectes en aquesta etapa vital tan important.

Una de les principals apostes i objectius socials durant els darrers anys a Tortosa ha estat l’Envelliment Actiu i Saludable de la Gent Gran.

Estudis científics relacionen la socialització en la gent gran amb un bon manteniment emocional, mental i físic. Amb aquest criteri hem organitzat molts actes dedicats a la nostra gent gran com xerrades amb la col·laboració de col·legis professionals, especialistes en gerontologia, construcció de circuits bio-saludables, bonificacions als centres esportius municipals, al teatre, publicació trimestral de la revista La veu dels Jubilats

No obstant això, cal recordar com la covid-19 va provocar una gran crisi i els més febles van patir les pitjors conseqüències. Un d’aquests sectors més afectats va estar, sense cap dubte, la gent gran perquè, a part del greu problema de salut, va alterar la manera de relacionar-se i de viure tant a casa com als centres assistencials. Entre altres conseqüències, això va comportar un increment de la soledat no volguda. Conscients d’aquesta realitat, l’Ajuntament va incrementar el pressupost social per donar-hi resposta.

Disposar de serveis municipals com la Teleassistència Avançada, Servei a Domicili i el treball en xarxa va ser clau. Tortosa és referent com a Procés Comunitari que té com objectiu millorar la convivència i la cohesió social promovent la igualtat d’oportunitats, dinamitzant la participació de tota la comunitat i la seva implicació. Dintre d’aquest treball i relacionat amb la gent gran cal destacar el Programa Sempre Acompanyats. Aquest és un programa de col·laboració publicoprivada entre l’Ajuntament de Tortosa, Fundació La Caixa i Creu Roja amb l’objectiu d’empoderar la gent gran i construir xarxes comunitàries per fomentar relacions de suport i ajuda mútua sensibilitzant a la ciutadania sobre la importància de combatre el greu problema de la soledat no volguda. Amb aquest programa es va poder abordar aquest gran repte i acompanyar a les persones grans. Voldria aprofitar aquest article per agrair a totes les institucions, entitats, associacions, empreses privades, col·legis professionals, voluntariat, tècnics i totes aquelles persones que hi formen part per la seva dedicació, treball i compromís constant per fer-ho realitat. És un veritable patrimoni social de gran valor. Mil gràcies.

No voldria acabar sense confessar que com a regidora de Benestar Social he rebut en tot moment la millor acollida i estima de la gent gran de la nostra ciutat. Ha estat un plaer treballar i aprendre de la seva experiència i gran saviesa. Celebro i felicito a totes les persones grans de la nostra ciutat i dels 5 pobles en el dia Internacional dedicat a ells i els encoratjo a continuar enriquint-nos. Per molts anys! Gràcies per tot i més.