Educació requereix l’Ajuntament de Tortosa perquè els projectes de les llars d’infants no compleixen la normativa

Entre altres, Educació resol que l’avantprojecte presentat no s’adequa a la normativa d’habitabilitat, seguretat, incendis, o supressió de barreres arquitectòniques

El Departament d’Educació ha requerit a l’Ajuntament de Tortosa que esmeni els dos avantprojectes de les llars d’infants perquè no compleixen la normativa. Els escrits, datats del 17 de gener, revelen que els espais del centre no s’adeqüen a la normativa vigent en relació als espais del centre, en matèria d’habitabilitat, seguretat i incendis, o supressió de barreres. Per exemple, el Departament demana que la cambra higiènica de la sala d’I-0 s’ha de poder independitzar i haurà de ser visible des de la mateixa sala; o que cada cambra higiènica de les sales d’I-2 disposi de 2 inodors i 2 lavabos per als infants.

També es demana que revisin els tancaments de diversos espais de les llars d’infants, així com les mides dels patis interiors de l’edifici perquè tinguin la ventilació natural necessària, així com el fet que el centre no pot tenir una única sortida de planta o de recinte pel que fa a la seguretat d’incendis.

Així mateix, respecte la supressió de barreres, Educació assegura que manca una cambra higiènica accessible, i qüestiona l’amplada del passadís que permet l’accés a la cuina, entre altres.

Entre estes consideracions, Educació també redueix les places de cadascuna de les llars d’infants de 74 a 64, ja que els espais per les sales d’I-2 previstes al projecte només poden acollir 15 alumnes per aula. Així, segons la proposta prevista pel govern, hi hauria 40 places a cada llar d’infants per I-2 i Educació les redueix a 30. La portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha preguntat per este fet al ple ordinari del mes de març ja que la reducció de places, pot suposar també reduir la subvenció en més de 200.000 euros, incrementant així el sobrecost de les llars per a l’Ajuntament.

En el ple, Roigé també ha preguntat sobre el cronograma de les llars d’infants, ja que el regidor d’Ensenyament en comissió va assegurar que es mantenia, així com sobre la licitació del projecte i el posterior inici d’obres, preguntes que no han estat respostes en sessió plenària.

Tortosa, 5 de març de 2024