Els Bons Tortosa, un encert per a impulsar el comerç local, que volem repetir al 2022

La iniciativa que vam impulsar durant l’octubre des del Govern municipal de la ciutat, la creació dels Bons Tortosa, ha suposat tot un èxit per a l’impuls de l’activitat econòmica local: la previsió inicial amb la qual treballàvem era que els 400.000 euros que vam destinar del pressupost municipal per a afavorir les vendes del teixit comercial i de serveis acabarien suposant un impacte econòmic d’1,2 milions d’euros. Però la realitat ha anat més enllà i hem superat les expectatives prefixades: en total es van fer compres per un valor d’1.324.902,23 euros.

Aquesta és la xifra de negoci que es va aconseguir amb les 21.708 compres que, al llarg de tot el mes, van fer servir algun dels Bons Tortosa que havíem posat a disposició de la ciutadania, un elevat moviment que ha permès contribuir a crear riquesa a la nostra ciutat i que ens ha permès refermar la capitalitat comercial que té Tortosa al conjunt del territori. Algunes dades ho exemplifiquen: una de cada tres persones que van utilitzar els bons corresponia a gent que no resideix a Tortosa. Això vol dir que vam atreure compradors que van voler beneficiar-se d’utilitzar els Bons, que era una de les claus que també perseguíem. Moltes eren de la resta de les Terres de l’Ebre, però també d’altres territoris veïns, com el Maestrat, País Valencià o el Camp de Tarragona, i fins i tot d’altres punts de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

Davant d’un moment tan complicat com el que hem passat, el de la pandèmia, i per fer front a les conseqüències que encara arrossegàvem per aquest motiu en l’economia local, des del Govern vam apostar per introduir els Bons, amb el suport logístic de la Cambra de Comerç i la implicació directa de la Federació de Comerç, Serveis i Hostaleria Tortosa Més.

Vull agrair, una vegada més, tota la feina que aquestes entitats van ajudar-nos a fer per tal que la iniciativa fos un èxit, i esperonar-les a mantenir la mateixa dedicació amb la que treballen per enfortir la nostra economia.

També vull fer un agraïment a uns altres protagonistes, sense els quals els Bons no haurien arrelat tan fort: d’una banda, a tots els comerços, serveis i establiments de restauració que hi van creure; i, de l’altra, a tota la gent que va descarregar-se els Bons i que els va fer servir. Tots plegats, heu fet que els Bons Tortosa hagin estat una experiència molt profitosa per al conjunt de la ciutat.

És per tot això el Govern municipal creiem que és necessari tornar a fer una nova edició dels Bons Tortosa durant l’any que ve, i per aquesta raó hem inclòs la previsió de destinar novament 400.000 euros del pressupost municipal del 2022 a repetir la campanya.

L’impuls que han generat els Bons Tortosa ens ha ajudat, de passada, a frenar una dinàmica que és global i que també té incidència en l’àmbit local: les compres per Internet a distància, que sovint es fan a través d’importants cadenes de distribució que ocupen un lloc preeminent del mercat digital. Amb els Bons hem aconseguit que algunes compres, que possiblement s’haurien fet per Internet, s’hagin dut a terme als comerços de Tortosa. Cal que tothom seguim treballant en aquesta línia i que reivindiquem la proximitat i el tracte de tu a tu que només el comerç local, els serveis i la restauració de la ciutat pot donar a la clientela. Tenir un comerç viu és molt important per seguir tenint una ciutat dinàmica, i això només s’aconsegueix si la gent del territori confia en el territori. Gràcies per haver-hi confiat a través dels Bons Tortosa.