L’Ajuntament de Tortosa esdevé la segona administració de Catalunya que acumula més queixes per la manca de transparència

Des del passat mes de juny l’Ajuntament acumula 35 reclamacions a la Comissió per la Garantia de l’Accés a la Informació Pública

L’Ajuntament de Tortosa ja és la segona administració de Catalunya que acumula més queixes per la manca de transparència i traves a l’hora de garantir l’accés a la informació pública. La Comissió per la Garantia de l’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha fet públiques les dades del segon semestre del 2023 i l’Ajuntament de Tortosa esdevé la segona administració del país que acumula més expedients en este organisme, creat el 2014, i que vetlla pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública.

La portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha lamentat este dijous que amb l’arribada del tripartit al govern, l’Ajuntament de Tortosa esdevingui la segona administració de Catalunya que acumula més queixes per la manca de transparència, només sobrepassada per l’Ajuntament del Vendrell. “Esta manca de transparència ens l’estem trobant constantment a l’hora de poder tenir la informació que considerem per fer seguiment i poder fiscalitzar l’acció de govern com ens pertoca”, ha manifestat.

Des del passat mes de juny, l’Ajuntament de Tortosa acumula 35 reclamacions a la GAIP, un organisme que no actua d’ofici però que empara a la ciutadania o, en el cas de Junts per Tortosa, als grups polítics, als quals no se’ls fa arribar la informació a la que tenen dret d’accés.

“Hi ha voluntat d’amagar la informació”

Junts per Tortosa també ha denunciat que el 92% de les peticions d’informació es responen fora de termini, triplicant, de mitjana, el temps legal establert per respondre estes peticions. “Hi ha peticions que s’han respost 100 dies després del que marca el termini, quant pot costar escanejar una factura?”, ha ironitzat Roigé, apuntant que“hi ha la voluntat d’amagar la informació, i també s’evidencia la incapacitat de gestió i el desgavell del govern tripartit”.

I és que en les respostes facilitades sovint s’envia documentació que no és la sol·licitada, forçant una nova petició i l’endarreriment conseqüent. Així mateix, també s’han enviat enllaços de descarrega de documentació que feia dies que havien caducat, o fins i tot s’han posat a disposició respostes que estan elaborades en una data molt anterior al lliurament de la documentació.

La portaveu ha afegit que “no val que ens diguin que és per culpa de Junts per Tortosa perquè demanem molta informació, nosaltres demanem la informació que necessitem per fer la tasca que ens pertoca com oposició”. Roigé ha recordat que l’anterior mandat hi havia 5 grups a l’oposició i també es reclamava molta informació, principalment pel grup de Movem, però també per la resta de grups. “Aquest mandat només hi ha un grup que fiscalitza al govern municipal, perquè la CUP és com si estès a govern”, ha constatat, tot recordant que Junts per Tortosa és el primer grup de l’Ajuntament.

Actualment, a 22 de febrer, hi ha encara 9 peticions de Junts per Tortosa del 2023 de les que encara no s’ha facilitat tota la informació sol·licitada. D’estes, 1 és del mes d’agost i 2 del mes de setembre. “Malauradament Tortosa torna a encapçalar un nou rànquing de noticies negatives pel que fa a Ajuntaments del país, després d’assolir el pòdium d’ajuntaments que més pugen els impostos, ara som el segon en quant a falta de transparència”, ha afegit Roigé, explicant que el 2024 se segueixen incomplint els terminis.

El funcionament del dret d’accés a la informació

Quan es sol·licita una informació a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb el ROM (Reglament Orgànic Municipal), el govern té 10 dies hàbils per respondre. Fins que no han transcorreguts 30 dies naturals, és quan es pot fer una petició d’empara a la GAIP. La GAIP estudia la petició i l’admet a tràmit si considera que hagut una vulneració d’este dret, sinó ho desestima. A partir d’aquí insta l’Ajuntament a lliurar la informació en un termini de 15 dies.

Si no s’ha fet efectiu el lliurament de tota la documentació, s’eleva la reclamació al ple de la GAIP. El plenari emet una resolució pública i atorga un termini de 4 dies hàbils per facilitar la informació. Si l’Ajuntament tampoc fa efectiu el lliurament de la informació, s’inicia el procediment sancionador. Durant este procés es traslladen diferents comunicacions i requeriments a l’Administració demandada. Este procés pot comportar multes i, en alguns casos, la inhabilitació de càrrec públic, quan no són càrrecs electes.

De les 35 reclamacions admeses a tràmit actualment hi ha 13 expedients oberts, 8 reclamacions, 5 resolucions estimatòries i s’ha iniciat 2 procediments sancionadors.

Tortosa, 22 de febrer de 2023