Accions que transformen la ciutat

En aquest inici del nou any 2022, l’Ajuntament de Tortosa hem continuat actuant a la via pública, iniciant diverses noves actuacions en diferents llocs de la ciutat, fet que respon a un dels objectius prioritaris que havíem definit des del Govern municipal per a aquest mandat, com és el d’actuar en l’espai públic. Ho fem amb obres que de vegades tenen un gran abast, perquè se centren en carrers importants o molt transitats, i que en altres casos es concreten en actuacions més petites però igualment importants. Sempre es tracta d’actuacions que responen a les necessitats que tenen els tortosins i tortosines pel que fa a la millora de la via pública.

Des del primer moment, com a alcaldessa he fixat com una de les prioritats, fer que Tortosa sigui més amable per a les persones: millorar voreres, renovar asfaltatges, eliminar barreres arquitectòniques, ampliar les zones verdes i arbrades, modernitzar el mobiliari urbà, multiplicar els quilòmetres de carril bici, actualitzar els parcs infantils, arranjar els camins municipals… En definitiva, capgirar l’urbanisme que es viu a peu de carrer, aquell que té una incidència més directa amb la gent, i fer que s’adigui més i més a allò que li cal a una ciutat al segle XXI.

En aquesta línia, recentment hem iniciat obres en diferents punts que també persegueixen aquests mateixos objectius: ara mateix ho fem, per exemple, a l’avinguda Felip Pedrell o als carrers Amor i Pina, o al barri de Ferreries, on renovem les voreres. També ho acabem de fer a la plaça Francesc Macià, on hem plantat arbrat en zones on no n’hi havia, o renovant les voreres dels carrers Alcanyís, Tarragona, Castelló, Mas de Barberans, plaça 1 d’Octubre, Alfara de Carles, Mossèn Manyà, Sebastià Juan Arbó, passeig Moreira o ronda Docs, entre molts d’altres. I també hem actuat en llocs com l’avinguda del Canigó, l’avinguda de Remolins o el passeig de l’Ebre per arranjar els desperfectes que existien.

I ho hem fet també amb altres actuacions molt importants que són un exemple de la transformació urbanística que estem fent possible a la ciutat: la plaça de l’Ajuntament i la resta de carrers de l’entorn, i la plaça de la Catedral, llocs que ja es demostren com a espais de trobada de la ciutadania.

Ara som a punt d’iniciar una altra d’aquestes actuacions de gran abast: la urbanització del carrer Cervantes, un canvi que suposarà actuar en un dels carrers més importants del centre de la ciutat, amb la voluntat de transformar-lo per tornar a fer que l’espai doni prioritat a les persones. El projecte reforçarà el carrer com a lloc de trobada, amb un bulevard que tindrà voreres més amples i zones destinades únicament a les persones. A més, ens permetrà disposar de molta més vegetació de la que hi existeix actualment, multiplicant per quatre l’espai verd d’aquest carrer. També s’hi crearà un nou carril bici. Es tracta d’una actuació molt important en un carrer que vertebra la ciutat, i que farà que els tortosins i tortosines tornin a ser els protagonistes d’aquesta via.

La llista d’actuacions fetes és encara més llarga, si ho repassem des de l’inici del mandat municipal, com també és llarga la llista de feina que durem a terme durant els propers mesos, a tots els barris i a tots els pobles. Tot plegat ens servirà per seguir avançant amb l’objectiu de fer una ciutat més verda, més amable, més per a les persones.