Aprovem una modificació pressupostària de 2,6 M€ per seguir transformant Tortosa

A més de comptar amb una inversió sense precedents, també continuem reduint l’endeutament de governs anteriors, mantenint-lo al mínim històric

Avui hem aprovat una modificació pressupostària mitjançant la qual l’Ajuntament de Tortosa destinarà 2,6 M€ del romanent de tresoreria a diverses actuacions. Entre els punts més destacats, es destinen 375.000 euros a reduir el deute amb una nova amortització anticipada. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha fet èmfasi en esta nova reducció de l’endeutament ja que, unida a la resta d’amortitzacions anticipades fetes durant els mesos anteriors, el deute al final del 2022 serà la xifra més reduïda que ha tingut l’Ajuntament.

Això representa que, en comparació a la xifra que existia al primer any de l’actual mandat, entre el 2018 i el 2022 s’ha reduït l’endeutament en 5,5 M€. Pel que fa a la ràtio d’endeutament, també s’ha reduït de manera notable, del 66,99% fins al 52,32%. Cal recordar que al 2001 la ràtio estava en el 209%.

Roigé ha remarcat, a més, que esta important reducció de l’endeutament s’ha aconseguit al mateix temps que s’ha dut a terme el volum d’inversió a la via pública i als equipaments més alt dels últims anys: des del 2018 fins al 2021 s’han executat inversions per volum de 20,8 M€ i actualment n’hi ha en marxa gairebé 14 M€.

La modificació pressupostària reserva, d’una banda, 900.000 euros a l’adquisició de béns immobles. Això ha de permetre dur a terme operacions com ara la compra a la Sareb dels terrenys del pla parcial Camí de Roquetes, per tal de poder-los posar a disposició del departament de Salut per a la construcció del nou hospital anunciat per la Generalitat. La voluntat és, també, poder destinar part dels recursos a l’adquisició dels terrenys que han d’acollir la nova pista d’atletisme a Jesús.

També s’inclouen altres partides que suplementen les existents al pressupost municipal. D’esta manera, es destinen 225.000 euros més en inversió en camins municipals; 150.000 euros per a la rehabilitació del pavelló 8 de l’antic escorxador; 96.000 euros per a suplementar la mateixa quantitat procedent dels fons Next Generation per a la transformació digital del teatre auditori Felip Pedrell, o 120.000 euros per a l’habilitació del mirador de Santa Clara, a la part alta de la muralla del Rastre. També es doten amb recursos la creació d’un espai de dol perinatal al cementeri de Tortosa (35.000 €); s’incrementen els que van destinats a tasques de reposició als equipaments educatius (100.000 €); la millora d’edificis i instal·lacions esportives (+50.000 €); l’aplicació de sistemes de pacificació del trànsit (+65.000 €) o la millora d’instal·lacions d’enllumenat (+50.000 €), entre d’altres. També s’incrementen en 100.000 € les actuacions a la via pública als Reguers i Vinallop.

De la mateixa manera, la modificació inclou partides per a la promoció de la ciutat, amb una dotació suplementària de 190.000 € per a la Festa del Renaixement, o una de 90.000 € per a la pròxima edició de Festast.