Reduïm l’atur a Tortosa i generem més llocs de treball que mai

L’activitat econòmica de Tortosa se situa en un punt molt positiu. Durant els darrers mesos no ha deixat de créixer i ho ha fet d’una manera molt destacada. Així ho evidencien les dades de persones inscrites a les llistes d’atur i també el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social. Unes i altres són el resultat del dinamisme del teixit empresarial de la ciutat: des de les petites i mitjanes activitats fins a les grans indústries i també l’emprenedoria i els autònoms. Protagonistes destacats de l’activitat econòmica de la nostra ciutat a la qual, des de l’Ajuntament, prestem tot el nostre suport i impuls.

La dada més reveladora de la bonança que vivim la mostra el nombre d’afiliacions: al desembre del 2022 hi havia 14.079 persones treballant al règim general. Això suposa el rècord des del gener del 2003, data fins a la qual es remunten les dades que publica la Seguretat Social. Per tant, actualment hi ha més persones treballant a Tortosa que en cap moment de, com a mínim, les dos últimes dècades. No només això, sinó que tots i cadascun dels mesos del 2022 han marcat els màxims en relació amb els mateixos mesos dels anys precedents, amb la qual cosa es demostra que no estem davant d’una situació conjuntural.

L’altra variable, la de l’atur, també mostra resultats molt bons: la comparació entre el desembre del 2022 i el desembre del 2021 mostra una disminució del 8,2 % a les llistes de persones aturades. I si la comparem amb el desembre del 2020, la diferència s’enfila fins a un 25,8 % de reducció. A més,cal remuntar-se fins a l’agost del 2008 -per tant, en el context de l’inici de la crisi econòmica provocada per la bombolla immobiliària- per trobar una dada millor que l’actual.

Tot plegat es tradueix en una taxa d’atur actual del 10,8 %, si es tenen en compte les afiliacions del règim general, que passa al 9,2 % comptades la resta de tipologies laborals. Només fa uns anys, al febrer del 2018, quan vaig ser proclamada alcaldessa, la taxa era del 17,1 %. I el màxim al qual va arribar la ciutat va ser al març del 2013, amb una taxa del 27,3 %.

Des de l’Ajuntament, aquestes dades ens permeten subratllar la força de les nostres empreses. Una vegada més, el Govern estem al seu costat per fer front a les necessitats i als reptes presents i futurs. I seguim treballant per retenir el talent local, captar-ne de nou i generar noves oportunitats laborals a casa nostra. Bona mostra en són les implantacions industrials i comercials que hem afavorit durant els últims anys, gràcies a la nostra tasca per afavorir l’arribada d’empreses i oferir-los totes les facilitats per a la seua implantació.

Fa poc més de dos anys, l’arribada de Florette va marcar un punt important, que s’ha vist reforçat posteriorment per l’ampliació que ja han fet per duplicar la producció i la plantilla.

I, actualment, una altra implantació rellevant, la de Kronospan, està enllestint la construcció al polígon Catalunya Sud amb la major inversió estrangera que mai hem aconseguit a la nostra ciutat -a hores d’ara ja prop de 350 milions d’euros-, amb 800 persones treballant en la construcció, i amb una plantilla de 185 persones quan comenci la producció a la primavera, a les quals caldrà sumar més d’un miler de llocs de treball indirectes.

No tot són grans empreses, sinó també el teixit comercial i empresarial de petit format, amb els quals estem aliats de manera permanent per impulsar les accions que fan que Tortosa sigui una ciutat dinàmica i que atrau clientela d’altres indrets, per tal de seguir fent rodar el motor comercial i de serveis.

Per tant, queda clar que Tortosa viu un moment òptim: som una ciutat amb futur i volem seguir liderant i acompanyant aquest procés, treballant per continuar creixent. Des del Govern de Tortosa, refermem el compromís per mantenir aquesta dinàmica, i fer que tota la ciutadania gaudeixi de les oportunitats laborals i de futur que ens calen com a ciutat referent del territori.