Seguim reduint la pressió fiscal a Tortosa

L’exercici pressupostari del 2023 serà el novè any consecutiu que l’Ajuntament de Tortosa no incrementarà els impostos, les taxes o els preus públics a la ciutadania. No només això, sinó que en els darrers anys hem anat introduint bonificacions i exempcions amb caràcter social que, afegit a la inflació, suposa que els impostos siguin més baixos avui, en termes reals, que en exercicis anteriors. Mesures que afavoreixen especialment aquelles famílies més vulnerables i que més suport necessiten de l’Ajuntament, però que també ajuden l’economia de les famílies i impulsen les activitats de la nostra ciutat.

Aquesta congelació d’impostos és una decisió raonada i consegüent: des de sempre, reduir la pressió fiscal ha estat un objectiu i un distintiu d’aquest govern. Els darrers anys hem reduït de forma directa els impostos, com l’IBI, o la taxa d’escombraries en un 14%. A més, si tenim en compte la inflació, que durant els darrers 15 anys ha pujat un 35,8%, de forma indirecta hem alleugerit la pressió fiscal als tortosins i tortosines en un 30% de mitjana: concretament, un 27% menys, en el cas de l’IBI, o un 32% menys, en la taxa d’escombraries, com a exemples destacats.

A més, aquest augment de l’IPC ha estat molt destacat durant l’últim any: d’un 10,2%. Això fa que la vida sigui ara més cara. I ho és per a tothom: per a la ciutadania però també per a l’administració, que veu com també ha de dedicar més recursos a la prestació de serveis bàsics o per a fer front a l’encariment dels materials i dels serveis. Però el govern de l’Ajuntament de Tortosa no vol traslladar aquests majors costos a les butxaques dels contribuents en forma d’impostos: l’alternativa per tal de tenir els recursos necessaris per poder seguir prestant els serveis públics a la ciutadania ha concentrat la nostra acció en fer que totes aquelles persones que no estaven al corrent de les seues obligacions es posessin al dia. Com repetim insistentment, si tots paguem, tots paguem menys. Aquesta tasca l’hem fet mitjançant campanyes de regularització que han fet possible incrementar un 15% la recaptació sense haver pujat cap dels impostos o, com he indicat abans, havent-ne reduït alguns. Per tipologia, hem recaptat un 26% més per l’IBI, o un 18% més per taxa d’escombraries, fruit del resultat de la regularització i sense aplicar cap increment.

A la vegada, la bona gestió ha permès que des d’enguany l’Ajuntament ja no tingui pla d’ajust, que el període mitjà de pagament a proveïdors sigui actualment de poc més de 14 dies, o que tinguem la xifra d’extrajudicial més baixa que coneixem, amb poc més de 36.000 euros.

Hi ha una altra dada que mostra, molt clarament, el resultat d’aquesta bona gestió: en el període que va des del 2018 fins al final del 2022, coincidint amb la meua etapa com a alcaldessa de Tortosa, l’Ajuntament ha reduït l’endeutament en 5,5 M€. Una xifra important, que suposa millorar notablement la capacitat del consistori per a fer front a possibles necessitats futures. D’aquesta manera, hem fet que la ràtio d’endeutament baixés del 66,99% al 2018, al 52,32% a final del 2022. I tot plegat, en uns anys que han sigut complicats: amb una pandèmia que ha fet que haguem tingut menys ingressos i que haguem dedicat més recursos a atendre a les persones, famílies i activitats que més ho necessitaven. I partint que no hem deixat d’actuar al carrer, amb un volum d’inversió molt gran al conjunt del municipi, de més de 34 milions d’euros, principalment a la via pública.

El govern de Tortosa seguim treballant, dia a dia, per a seguir prestant els serveis que necessita i que reclama la ciutadania, fent que l’Ajuntament els pugui prestar de manera eficient i amb els recursos suficients sense que sigui necessari traslladar més pressió al contribuent. Seguirem treballant en aquesta línia, gestionant els recursos de forma eficient i garantint que Tortosa segueixi endavant.